Algemene Vergadering Jeugdraad

In Torhout wonen heel wat jongeren. Om de belangen van al deze jongeren te behartigen, is er de Jeugdraad.

Vijf keer per jaar komen een veertigtal jonge mensen samen naar de AV (de algemene vergadering). Ze geven advies over jongerenzaken aan de stad, ze verdedigen de belangen van de jongeren en geven hun noden en behoeften te kennen.

 

 

Sfeerbeeld AV

 

LEDEN JEUGDRAAD

De jeugdraad bestaat uit vertegenwoordigers van de jeugdverenigingen en geïnteresseerde jongeren die willen meedenken over wat er belangrijk is voor kinderen en jongeren in Torhout. In principe elke Torhoutse jongere lid worden van de algemene vergadering.

Elke vergadering is openbaar en kan dus ook door niet-leden bijwoond worden. Deze hebben echter geen stemrecht.

Een overzicht van de leden van de AV van de jeugdraad vind je in het smoelenboek.

 

KALENDER

De jeugdraad organiseert 5 maal per werkjaar een algemene vergadering.
Dit zijn de data en locaties voor het werkjaar 2017-2018. Iedereen van harte welkom!

15 sep 2017 - 20.00 - Vriijetijdshuis: AJEUGDRAAD 1 
17 nov 2017 - 20.00 - Vrijetijdshuis: AV JEUGDRAAD 2 
16 feb 2018 - 20.00 - Vrijetijdshuis: AV JEUGDRAAD 3
30 mrt 2018 - 20.00 - Vrijetijdshuis: AV JEUGDRAAD 4
4 mei 2018 - 20.00 - Vrijetijdshuis: AV JEUGDRAAD 5

Een overzicht van de andere activiteiten van de jeugdraad vind je vind via de activiteiten pagina.

 

Zoeken

 

Links