Reserveringsformulier SPEELBOS

:
:

U verbindt er zich toe om alle reglementen van Groenhovebos en inzake bosbeheer na te leven! U laat het speelbos dus achter in z'n oorspronkelijke staat; afval, hindernissen, signalisatie,... worden bij het verlaten van het speelbos verwijderd. Ook de afbakeningen van het speelbos worden gerespecteerd.

Zoeken

 

Links