Opdracht jeugddienst

De opdracht van de jeugddienst bestaat erin om de doelstellingen met betrekking tot jeugd die werden opgesteld in het meerjarenplan van de stad in de komende jaren te realiseren.
Met als priotiteiten jeugdcultuur en jeugdwerk ondersteuning (Vlaamse beleidsprioriteiten).

DOELSTELLINGEN

• Wegwerken van fysieke, mentale, financiële drempels door te voorzien in vorming voor personeel en begeleiders
• Invoeren vrijetijdspas met nadrukkelijke zorg om maatschappelijk kwetsbare groepen mee te laten participeren
• Coördineren en promoten van een vrije tijdsaanbod voor maatschappelijk kwetsbare groepen
• Verenigingen worden logistiek ondersteund door o.m. de uitleendienst en door een vormingsaanbod
• Het particulier jeugdwerk ondersteunen aan de hand van een subsidiereglement
• Subsidiëren van verenigingen die inspanningen leveren om de kwaliteit van de begeleiding bij jeugd te verhogen via subsidiereglement
• Bij het inrichten van openbare ruimte wordt rekening gehouden met de invulling van vrije tijd op die locaties vanuit een jeugdreflex op een veilige en groene manier
• Monitoren en ondersteuning bij gebruik van speelbos
• Zorgen dat er een hangplaatsen voor jongeren zijn in de buurt van wijkspeelpleintjes
• Stimulansen bieden om de werking van een Jeugdhuis te garanderen (door een convenant of andere vormen van subsidie)
• De jeugdconsulent geeft het jeugdbeleid vorm
• Organisatie en geografische spreiding van gemeenschapsvormende evenementen voor de jeugd (o.a. het ondersteunen van de activiteiten van de jeugdraad voor jeugdbewegingen, de organisatie van teenagekicks voor jongeren)
• Voor alle leeftijdsgroepen een aanbod voorzien of ondersteunen zowel tijdens het schooljaar als tijdens de vakanties kleuter, lagere school,…
• De continuiteit van de speelpleinwerking tijdens de zomervakantie bewaken
• de jeugdverenigingen door middel van een subsidie stimuleren om jongerencultuur een plaats te geven binnen hun werking
• Een beleid voor het onderhouden en vernieuwen van de Skateparken, eventueel ondersteund door een evenement
• Uitbouw en onderhoud locaties ter ondersteuning van jeugdcultuur (repetities van bands, graffitie, toneel en andere eventueel nog niet bestaande (jongeren)cultuur)
• De jeugdconsulent geeft het jeugdbeleid vorm
• Organisatie en geografische spreiding van gemeenschapsvormende evenementen voor de jeugd (o.a. het ondersteunen van de activiteiten van de jeugdraad voor jeugdbewegingen, de organisatie van teenagekicks voor jongeren)
• Aanbieden infrastructuur aan plaatselijke amateurkunstenverenigingen en socio-culturele verenigingen tegen voordeeltarief
• 2-jaarlijks wordt een editie van Supervlieg ingericht
• Per seizoen worden binnen het jongerenlabel RADAR-activiteiten ondersteund
• Aanleg speelbos
• investeren in buitenspeelpleintjes
• aanpak van begraafplaats Bruggestraat

 

Zoeken

 

Links