Subidies

Vanuit het jeugdbeleidsplan kiest de stad ervoor om het jeugdwerk zowel inhoudelijk als financieel te ondersteunen. Via het systeem van diverse subsidies kunnen de jeugdverenigingen subsidies ontvangen.

Enkel de verenigingen die lid zijn van de jeugdraad hebben recht op het ontvangen van subsidies.

 

SUBSIDIES PER CATEGORIE

 

categorie reglement formulier deadline

algemene werking

reglement

A-categorie

B-categorie

1 okt

animatorenvorming

reglement

jeugdbeweging

speelplein

15 nov

bouw en verbouwing jeugdlokalen

reglement n.v.t. n.v.t.

culturele manifestaties

reglement formulier 1 okt

kamp

reglement formulier 1 nov

kampvervoer

reglement formulier 1 okt

nutsvoorzienining en brandveiligheid

reglement formulier 1 okt

sociaal tarief

reglement formulier 1 okt

 

Zowel de subsidiereglelmenten als de subsidieverdeling wordt gestemd en goedgekeurd door de algemene vergadering van de jeudgraad.

 

ERKENDE VERENIGING

Enkel verenigingen die erkend zijn door de stad, hebben recht subsidies.

In vergelijking met voorgaande jaren, hoeft de erkenning enkel nog in het begin van de nieuwe legislatuur. Deze erkenning geldt dan voor 6 jaar.

Uiteraard komt deze erkenning te vervallen wanneer uw vereniging in de loop van de komende 6 jaren niet meer voldoet aan alle erkenningsvoorwaarden.

Zoeken

 

Links